Điều chỉnh hàng loạt Luật cho thị trường bất động sản 2018

Điều chỉnh hàng loạt Luật cho thị trường bất động sản 2018 Tại cuộc họp thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam diễn ra mới đây tại Hà Nội, ông Đỗ Viết Chiến – Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết, thống kê sơ … Continue reading Điều chỉnh hàng loạt Luật cho thị trường bất động sản 2018